Vernevelen verhelpt verminderde longfunctie

Goede luchtvochtigheid helpt pas wanneer de vernevelaar ook wordt gebruikt!

Vernevelen verhelpt verminderde longfunctie door droge lucht.

Zoals bekend is de luchtvochtigheid van invloed op het functioneren van de mens. Iedereen weet dat er irritatie kan optreden van huid, ogen, neusslijmvlies, mond (de lippen vooral) en de mondholte als in de winter de luchtvochtigheid daalt ten gevolge van vorst. Of bij veelvuldig gebruik van airconditioning. Bij patiënten met longaandoeningen komt daar nog benauwdheid bij. In bijvoorbeeld in verpleegtehuizen en verzorgingshuizen verblijven veel bewoners die direct of indirect een verminderde longfunctie hebben.

Als de normale drainage van de bronchiën vermindert, wordt ook het vermogen van de long om een tekort aan longvocht te compenseren sterk verlaagd.

Wat dan ontstaat is door Prof. Z. Kalenda beschreven als de fatale klok van sputumaccumulatie[1]. Hij gaf ook aan dat wanneer de vochtigheid in het longweefsel te laag is het trilhaarepitheel zal ophouden met bewegen en verstarren. Dit legt een groot gedeelte van het transportsysteem lam.

Samen met Gaskell en Webber[2] is de conclusie dat bij een te lage relatieve vochtigheid deze patiënten in grote problemen komen. De ruimte vernevelen en op de juiste luchtvochtigheid houden (rond de 70%) lijkt de beste oplossing, maar onderzoek wijst uit dat dit een grote investering vergt in aanschaf en nauwkeurig onderhoud blijft vragen.

Maar zelfs als de ruimte qua relatieve vochtigheid optimaal is, dan nog zal er een verminderde longfunctie van de patiënt zijn omdat deze niet in staat is de lucht optimaal vochtig te houden. Steeds zal een onvoldoende relatieve vochtigheid in de longen tot gevolg hebben dat de longfunctie gevaar loopt omdat het slijm indikt en het transportsysteem (trilhaarepitheel) lam gelegd wordt. Individueel vernevelen met fysiologisch zout is in zo n situatie geïndiceerd[3]. De combinatie van het herstel van de systemen en het op peil brengen/houden van de vochthuishouding is ideaal. Ruimtevernevelaars leveren te grote deeltjes op die niet goed op alle plekken in de longen kunnen komen. Goede vernevelaars lukt dat wel. De zoutnevel moet grotendeels deeltjes bevatten die kleiner zijn dan 5 um. De vernevelaars van Iedereen Lucht hebben deeltjes die kleiner zijn dan 3,6 um. Ruim 50% onder de minimale grootte.

 

[1] Kalenda Z., Acute posttraumatische respiratoire insufficientie, Kon. Ned.Genootschap voor Fysiotherapie, Nr. 5 mei 1980 (vol. 90) pag. 158-177

[2] Gaskell B.V. en Webber B.A.. Longziekten, The Brompton Hospital, Guide to Chest Physiotherapy. Oxford Blackwell

[3] Vernevelen, Jan van de Rakt. Fysio & Ouderenzorg nummer 1. Vakblad N.V.F.G. Febr.1995