Corona wat mag wel en wat mag niet?

Hieronder lees je een groot deel van de adviezen van het NHG omtrent mensen met luchtweg klachten. Lees het hele advies van het Nederlands huisartsen genootschap hier.

 • Ongecompliceerde luchtweginfectie; deze patiënten moeten in deze periode thuis uitzieken totdat ze 1 dag klachtenvrij zijn.
 • Gecompliceerde luchtweginfectie, dit betreft;
  • Patiënten met de waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie; start antibiotica, conform de adviezen in de NHG-Standaard Acuut hoesten. Amoxicilline is nog steeds het middel van eerste keus. De dosering van amoxicilline voor de behandeling van een pneumonie is aangepast naar 3 dd 500-750 mg voor 5 dagen. Amoxicilline 3dd 750 mg biedt met name op theoretische gronden mogelijk een voordeel boven 3dd 500 mg. Het is niet raadzaam om bij deze diagnose aan patiënten in de eerste lijn azitromycine als eerste keus voor te schrijven.
  • Patiënten met een risicofactor op een gecompliceerd beloop; Bij deze patiënten bepalen het klinisch beeld en de comorbiditeit of al dan niet met medicamenteuze behandeling wordt gestart.
 • Patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, worden conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderenAstma bij volwassenen en COPD behandeld met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal. Dit betekent:
  • Geef bij klinische aanwijzingen voor een exacerbatie (piepen, verlengd expirium, goede respons op luchtwegverwijders etc.) óók bij verdenking COVID-19 een prednison stootkuur.
  • Overweeg om bij een milde longaanval (mild piepen, gering verlengd expirium, geringe klachten) eerst inhalatiecorticosteroïden (ICS) op te hogen dan wel ICS/LABA op te hogen tot de maximale dosering en rescue medicatie toe te voegen. (Dit in het kader van terughoudendheid met prednison bij (mogelijke) COVID-19).
  • Indien klinisch geen aanwijzingen voor een longaanval, dan is er geen indicatie voor prednison.
  • Er is geen reden om inhalatie corticosteroïden (ICS) te staken of niet te starten.
  • Heeft patiënt met astma of COPD geen koorts en geen tekenen van pneumonie of ernstige purulente bronchitis, dan is er geen indicatie voor antibiotica.
  • Heeft de patiënt met astma of COPD aanwijzingen voor een gecompliceerde luchtweginfectie (pneumonie of ernstige purulente bronchitis), volg dan het beleid bij gecompliceerde luchtweginfectie (antibiotica).
  • Overleg bij twijfel (ernstig astma, ernstig COPD of chronisch gebruik van immuun modulerende medicatie, zoals prednison in onderhoudsdosering en biologicals) met een longarts.

Wat mag niet?

 • In de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost wordt momenteel niet verneveld vanwege Corona. Meer bewegingen in de gebouwen kan de  kans toe laten nemen op verspreiding van het coronavirus. Omdat dit niet meer bij praktijken kan, is het makkelijker om zelf de beschikking te hebben over een goede vernevelaar.

Ons advies:

Niemand kan nog exact zeggen hoe het behandelen van Corona het beste gaat. Onderzoekers zijn druk bezig met het ontwikkelen van een medicijn.

Ga bij de eerste klachten toch alvast vernevelen omdat je hier veel profijt van hebt met jou luchtwegen. En…..als je vernevelt ben je minder besmettelijk voor anderen.

Weet dat bij veel Medium en Intensive Care afdelingen bij het vermoeden van luchtwegproblemen alvast 6x per dag verneveld wordt met fysiologisch zout. Op deze manier wordt het slijm al losser en kunnen mensen makkelijker ademhalen.

Toch nog vragen? Bel met je huisarts / longarts of mocht je momenteel lastig contact met hen kunnen opnemen, neem dan contact met ons op.