Corona wat mag wel en wat mag niet?

Hieronder lees je een groot deel van de adviezen van het NHG omtrent mensen met luchtweg klachten. Lees het hele advies van het Nederlands huisartsen genootschap hier.

 • Ongecompliceerde luchtweginfectie; deze patiënten moeten in deze periode thuis uitzieken totdat ze 1 dag klachtenvrij zijn.
 • Gecompliceerde luchtweginfectie, dit betreft;
  • Patiënten met de waarschijnlijkheidsdiagnose pneumonie; start antibiotica, conform de adviezen in de NHG-Standaard Acuut hoesten. Amoxicilline is nog steeds het middel van eerste keus. De dosering van amoxicilline voor de behandeling van een pneumonie is aangepast naar 3 dd 500-750 mg voor 5 dagen. Amoxicilline 3dd 750 mg biedt met name op theoretische gronden mogelijk een voordeel boven 3dd 500 mg. Het is niet raadzaam om bij deze diagnose aan patiënten in de eerste lijn azitromycine als eerste keus voor te schrijven.
  • Patiënten met een risicofactor op een gecompliceerd beloop; Bij deze patiënten bepalen het klinisch beeld en de comorbiditeit of al dan niet met medicamenteuze behandeling wordt gestart.
 • Patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, worden conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderenAstma bij volwassenen en COPD behandeld met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal. Dit betekent:
  • Geef bij klinische aanwijzingen voor een exacerbatie (piepen, verlengd expirium, goede respons op luchtwegverwijders etc.) óók bij verdenking COVID-19 een prednison stootkuur.
  • Overweeg om bij een milde longaanval (mild piepen, gering verlengd expirium, geringe klachten) eerst inhalatiecorticosteroïden (ICS) op te hogen dan wel ICS/LABA op te hogen tot de maximale dosering en rescue medicatie toe te voegen. (Dit in het kader van terughoudendheid met prednison bij (mogelijke) COVID-19).
  • Indien klinisch geen aanwijzingen voor een longaanval, dan is er geen indicatie voor prednison.
  • Er is geen reden om inhalatie corticosteroïden (ICS) te staken of niet te starten.
  • Heeft patiënt met astma of COPD geen koorts en geen tekenen van pneumonie of ernstige purulente bronchitis, dan is er geen indicatie voor antibiotica.
  • Heeft de patiënt met astma of COPD aanwijzingen voor een gecompliceerde luchtweginfectie (pneumonie of ernstige purulente bronchitis), volg dan het beleid bij gecompliceerde luchtweginfectie (antibiotica).
  • Overleg bij twijfel (ernstig astma, ernstig COPD of chronisch gebruik van immuun modulerende medicatie, zoals prednison in onderhoudsdosering en biologicals) met een longarts.

Wat mag niet?

 • Vernevelen wordt niet aangeraden in de praktijk of op de huisartsenpost vanwege de (toegenomen) kans op verspreiding van het coronavirus.

Ons advies:

Niemand kan nog exact zeggen hoe het behandelen van Corona het beste gaat. Onderzoekers zijn druk bezig met het ontwikkelen van een medicijn.

Wil je toch vernevelen omdat je hier veel profijt van hebt met jou luchtwegen? Als je vernevelt ben je minder besmettelijk voor anderen.

Overweeg bij hooikoorts eventueel tijdig om medical tape aan te laten brengen bij de fysiotherapeut (voor je klachten krijgt). Op deze manier beperk je jezelf niet om nu (23 maart) nog naar buiten te kunnen. Daarnaast geeft het een geruststellend gevoel als je geen hooikoorts klachten krijgt en twijfelt of het misschien toch Corona is.

Toch nog vragen? Bel met je huisarts / longarts of mocht je momenteel lastig contact met hen kunnen opnemen, neem dan contact met ons op.