Zoutnevel vermindert uitstoot aerosolen

Vele virussen en bacteriën worden van mens tot mens overgedragen via de ademhaling. Deze zogenaamde aerosolen worden meegevoerd met de uitgeademde lucht. Hierdoor kan besmetting plaatsvinden. Verkoudheidsvirussen, griepvirussen, maar ook het COVID-virus worden op deze manier overgedragen.

Een Amerikaans-Duits onderzoeksteam (zie het onderzoek Inhaling to mitigate exhaled bioaerosols) heeft bewezen dat de hoeveelheid bacteriën en virussen die door aerosolen worden uitgestoten via de ademhaling fors kan verminderen. Door te vernevelen met een zoutoplossing wordt de oppervlaktewaterspanning vergroot. De aerosolen worden grotere druppels die niet meer of veel minder makkelijk via de uitgeademde lucht meegevoerd kunnen worden. Zout vernevelen gedurende 10 minuten met een goede vernevelaar (MMAD < 3,8 um en druk groter dan 1,3 bar) levert op dat dit effect na 6 uur nog tot 72% vermindering leidt van aerosolen in de uitgeademde lucht.

Opvallende uitkomst van dit onderzoek was ook dat de hoeveelheid aerosolen en daaraan gehechte pathogenen per persoon zeer fors kan verschillen. Zo kan één persoon net zoveel aerosolen uitademen als 6 andere personen samen. Het effect van verneveling werkt echter bij alle proefpersonen.

De verrassende uitkomst van bovenstaand onderzoek werd later bevestigd door een ander onderzoek. Dit onderzoek (Why inhaling salt water changes what we exhale) toont aan dat de zoutnevel het slijm stabiliseert. Het gehele luchtwegstelsel is bekleed met het slijmvlies. Door deze omkeerbare verandering worden er veel minder tot geen aerosolen meer geproduceerd. Conclusie is dan ook dat zoutverneveling een veelbelovend nieuwe manier is om verspreiding van virussen en bacteriën tegen te gaan.