Snurken

De vernevelaar en fysiologisch zout helpen snurken te verminderen!

Wie snurkt er?

Snurken komt voor op alle leeftijden en neemt toe met de leeftijd, maar op oudere leeftijd snurken meer mensen en is het snurkgeluid harder. Dit komt omdat het slijmvlies van de keelholte bij het ouder worden dikker wordt ten gevolge van ophoping van vetweefsel; de doorsnee van de luchtweg wordt hierdoor kleiner. Bovendien worden slijmvliezen, net als de huid, op oudere leeftijd slapper, zodat zij makkelijker kunnen gaan trillen.

Ongeveer één op de tien kinderen snurkt. Op volwassen leeftijd snurkt ongeveer één op de vijf mannen en één op de tien vrouwen elke nacht. Meestal ontstaat snurken tussen het dertigste en veertigste levensjaar. In sommige families komt snurken veel voor en begint dan meestal rond het twintigste jaar; dit ligt waarschijnlijk aan een erfelijk bepaalde nauwe keelholte.

Snurken

Hoe ontstaat snurken?

Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden (begin van de luchtpijp. Bij mensen die snurken is soms de neusholte te nauw, maar meestal betreft het een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte áchter de tong (zie in de tekening het ovale gebied).

bron: www.kno.nl

Overgang neus naar keelholte (blauw ovaal)

Door deze vernauwing ontstaat er bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar toe gezogen worden en gaan trillen; dit veroorzaakt het snurkgeluid. Snurkgeluiden zijn te vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon; veel lucht stroomt dan heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een snerpend geluid maakt.

Omstandigheden die snurken bevorderen

Het snurken wordt bevorderd door omstandigheden die het deel van de luchtweg tussen de neusingang en de stembanden nauwer maken. U kunt van nature een lang en vrij slap zacht gehemelte en huig hebben. Vanwege het ouder worden en door oververmoeidheid verslappen de spieren van het zachte gehemelte, de huig en de tong. Ook bepaalde medicijnen (slaapmiddelen, kalmerende middelen) verminderen de spanning in deze spieren waardoor ze verslappen.
Irritatie van de keel door roken kan de wand van de keelholte verdikken en daardoor de doorgang nauwer maken.
Met name bij kinderen komt vaak een vergrote keel- en/of neusamandel voor, waardoor ze gaan snurken.

Keelamandelen of tonsils

En uiteraard kan er sprake zijn van een te nauwe neusholte door zwelling van het neusslijmvlies (bij verkoudheid en allergie), door poliepen (dit zijn met vocht gevulde uitstulpingen van het neusslijmvlies) of door scheefstand van het neustussenschot, waardoor een te lage luchtdruk ontstaat in de keelholte bij het inademen.

Verwijden van de doorgang

Vernevelen met fysiologisch zout helpt bij het verwijden van de doorgang en bij het herstellen van het slijmvlies. Het wordt stugger en minder dik. Daardoor zal het snurken verminderen of zelfs in sommige gevallen geheel verdwijnen. In Engeland[1] heeft men hiermee al meer ervaring.

Bij ernstig snurken zult u naar een tandarts of orthodontist moeten. Zij hebben namelijk de mogelijkheid voor onder andere het plaatsen van een beugel die de onderkaak in ene andere positie zet (MRA = mandibulair repositie apparaat). Als dat ook niet helpt moet u mogelijk zelfs naar een KNO-arts pf kaakchirurg. Deze arts kan met operatief ingrijpen de onderkaak anders positioneren.

MRA beugel

Slaapapneu

Een levensbedreigende vorm van snurken is slaapapneu. Hierbij krijgt de persoon in kwestie zuurstofgebrek omdat de ademhaling in zijn geheel stokt. Vaak krijgen deze mensen een apparaat dat met veel tegendruk (8 tot 9 bar) zuurstof toedient gedurende de nacht.

Vernevelen verlicht de klachten

Veelal werkt vernevelen ook in deze ernstige gevallen als ondersteunende maatregel zeer goed en verlicht het al de klachten. Vlak voor het slapen gaan vernevelen zorgt voor een betere nachtrust.

Meer weten hoe vernevelen u kan helpen bij het snurken neem dan contact op met ons.

[1] Bron: UK Health Centres(www.healthcentre.org.uk